30 درصد کاهش مصرف برق

محافظت از کمپرسور و کندانسور

40 درصد افزایش ظرفیت سرمایشی

خنکی بیشتر با مصرف برق کمتر

محصولات کاهنده مصرف برق، با خنک کردن هوای ورودی به یونیت خارجی اسپیلت، بازدهی آنها را به طور قابل توجهی افزایش می دهند.

پاور اسپری

این محصول با تکیه بر روش افشانه کردن آب فیلتر شده، باعث خنک شدن هوای ورودی به یونیت خارجی می شود که باعث بهبود عملکرد اسپیلت شده و نتیجه آن کاهش 30% مصرف برق و افزایش سرمایش است.

پاور پنل

این سیستم با قابلیت کارکرد در هر نوع آبوهوا، باعث کاهش 27 الی 33 درصدی مصرف انرژی می شود. مصرف آب هر نازل با توجه به نوع تنظیمات، در حدود 1 الی 15 لیتر در ساعت و مصرف برق سیستم در مقایسه با صرفه جویی ایجاد شده بسیار ناچیز است. این محصول برای کلیه کولرهای گازی قابل استفاده است اما برای کولرهایی با ظرفیت بالا، کولرهای مورد استفاده در اتاقهای سرور و در مناطق با آلودگی هوا بالا به دلیل صرفهجویی بیشتر در مقایسه با هزینه صرف شده و افزایش طول عمر دستگاه توصیه ویژه می شود.

با افزایش دمای محیط، ظرفیت سرمایشی کولرهای گازی پایین می‌آید، پاوراسپری با تزریق هوای خنک‌تر کولر گازی را به ظرفیت اصلی خود بر می گرداند.