محاسبه صرفه جویی کولر اسپیلت شما

کولرهای گازی مجهز به پاورپنل و یا پاور اسپری علاوه بر افزایش سرمادهی، محافظت از کمپرسور و کندانسور و دیگر مزایا، هزینه پرداخت شده برای خرید محصول را پس از چند تابستان به شما بر می گردانند و پس از آن برای شما سودآوری مالی نیز به ارمغان می آورند.

برای اسپیلت های با ظرفیت سرمایشی مختلف و برای ساعات کاری گوناگون میزان صرفه جویی مالی و انرژی با تعرفه برق 98 برای دو تعرفه پرکاربرد آورده شده است.

متن سربرگ خود را وارد کنید.

متن سربرگ خود را وارد کنید.

متن سربرگ خود را وارد کنید.